Sử dụng ProjectWise để thay thế hệ thống quản lý bản vẽ hệ thống cấp điện tại Melbourne, Úc

Melbourne-1

 

CitiPower và Powercor, Úc là các nhà phân phối điện cho Melbourne, trung tâm Victoria và phía Tây Victoria. Khi hệ thống quản lý bản vẽ hiện có của họ (DMSs) trở lên lạc hậu, các công ty này đã thay thế chúng bằng ProjectWise. Sự đổi mới này liên quan đến việc đào tạo cho hơn 600 cá nhân, di chuyển hơn 450.000 bản vẽ và tạo ra PDFs cho tất cả các bản vẽ, tích hợp ProjectWise với GIS hiện tại.

 

Melbourne-2

 

ProjectWise được tùy chỉnh để phù hợp với quy trình công việc của CitiPower/Powercor. Việc chuyển đổi tập file đơn giản, và sự tích hợp DMS-GIS cho phép người sử dụng dễ dàng lấy lại kế hoạch trong điều kiện bị lỗi và nhanh chóng đưa khách hàng quay lại online. Việc thực hiện ProjectWise đã tiết kiệm khoảng 75.000 USD mỗi năm cho chi phí bảo trì và thuê bao.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Melbourne-1

CitiPower và Powercor, Úc là các nhà phân phối điện cho Melbourne, trung tâm Victoria và phía Tây Victoria. Khi hệ thống quản lý bản vẽ hiện có của họ (DMSs) trở lên lạc hậu, các công ty này đã thay thế chúng bằng ProjectWise. Sự đổi mới này liên quan đến việc đào tạo cho hơn 600 cá nhân, di chuyển hơn 450.000 bản vẽ và tạo ra PDFs cho tất cả các bản vẽ, tích hợp ProjectWise với GIS hiện tại.

Melbourne-2

ProjectWise được tùy chỉnh để phù hợp với quy trình công việc của CitiPower/Powercor. Việc chuyển đổi tập file đơn giản, và sự tích hợp DMS-GIS cho phép người sử dụng dễ dàng lấy lại kế hoạch trong điều kiện bị lỗi và nhanh chóng đưa khách hàng quay lại online. Việc thực hiện ProjectWise đã tiết kiệm khoảng 75.000 USD mỗi năm cho chi phí bảo trì và thuê bao.

Theo Bentley Year In Infrastructure