Sử dụng phần mềm Bentley giúp giảm 50% chi phí thiết kế cho dự án Nhà máy thủy điện Tuoba Diqing, Trung Quốc

Nha-may-thuy-dien-Diqing-TQ-1

 

Dự án nhà máy thủy điện Tuoba với kinh phí 1,9 tỷ USD sẽ cung cấp điện cho tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với công suất 410MW mỗi năm. Công ty Cổ phần kỹ thuật HydroChina Zhongnan đã giảm thời gian thiết kế từ 6 tháng xuống còn 39 ngày. Hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị như microStation, Bentley Architecture, Structural modeler, GeopAK, plantSpace, promis•e, Bentley Navigator, and Bentley Substation đã góp phần tăng năng suất thiết kế và truyền thông.

 

nha-may-thuy-dien-Diqing-TQ-2

 

ProjectWise đã kết nối các trang web với các trụ sở chính các đơn vị, đảm bảo mọi người sử dụng các phiên bản cập nhật mới nhất. Nhờ công nghệ này mà HydroChina Zhongnan giảm 50% các chi phí liên quan đến việc quản lý các tiêu chuẩn doanh nghiệp. Hiệu quả đạt được là đã rút ngắn thời gian thiết kế từ 1 hoặc 2 tuần với ít nhất là 8 giờ, giảm thời gian tạo bản vẽ cuối cùng từ 2-3 ngày còn 1 ngày.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Nha-may-thuy-dien-Diqing-TQ-1

Dự án nhà máy thủy điện Tuoba với kinh phí 1,9 tỷ USD sẽ cung cấp điện cho tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với công suất 410MW mỗi năm. Công ty Cổ phần kỹ thuật HydroChina Zhongnan đã giảm thời gian thiết kế từ 6 tháng xuống còn 39 ngày. Hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị như microStation, Bentley Architecture, Structural modeler, GeopAK, plantSpace, promis•e, Bentley Navigator, and Bentley Substation đã góp phần tăng năng suất thiết kế và truyền thông.

nha-may-thuy-dien-Diqing-TQ-2

ProjectWise đã kết nối các trang web với các trụ sở chính các đơn vị, đảm bảo mọi người sử dụng các phiên bản cập nhật mới nhất. Nhờ công nghệ này mà HydroChina Zhongnan giảm 50% các chi phí liên quan đến việc quản lý các tiêu chuẩn doanh nghiệp. Hiệu quả đạt được là đã rút ngắn thời gian thiết kế từ 1 hoặc 2 tuần với ít nhất là 8 giờ, giảm thời gian tạo bản vẽ cuối cùng từ 2-3 ngày còn 1 ngày.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley