Sử dụng bơm thông minh cho việc tiết kiệm năng lượng tại Indio, California, Mỹ

Indio-1

 

Cung cấp cho gần 80.000 khách hàng ở khu vực gần sa mạc Mojave ở California, Indio Water Authority hoạt động một hệ thống cấp nước khu vực khép kín, bơm liên tục từ giếng và trạm boosters để đáp ứng được nhu cầu. IDModeling đã chuẩn bị một dự án hoạt động máy bơm thông minh để giúp Indio Water Authority có áp lực êm ả, giảm thiểu tần suất thay máy bơm và giảm chi phí năng lượng lớn.

 

Indio-2

 

IDModeling đã sử dụng WaterGEMS để phát triển khả năng hoạt động cho hệ thống cấp nước, bao gồm 4 nhà máy xử lý nước, 20 giếng nước, 40 bơm và 314 dặm đường ống nước. Sử dụng đặc tính phân tích chi phí năng lượng, hàng ngày các chi phí năng lượng được tính toán 3 giai đoạn nhu cầu theo mùa. 9 hoạt động thay thế được mô phỏng, cho thấy tiềm năng tiết kiệm chi phí hàng ngày lên đến 20%. Theo kế hoạch chi tiêu hiệu quả, Authority sẽ làm giảm chi phí tới 270.000 usd.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Indio-1

Cung cấp cho gần 80.000 khách hàng ở khu vực gần sa mạc Mojave ở California, Indio Water Authority hoạt động một hệ thống cấp nước khu vực khép kín, bơm liên tục từ giếng và trạm boosters để đáp ứng được nhu cầu. IDModeling đã chuẩn bị một dự án hoạt động máy bơm thông minh để giúp Indio Water Authority có áp lực êm ả, giảm thiểu tần suất thay máy bơm và giảm chi phí năng lượng lớn.

Indio-2

IDModeling đã sử dụng WaterGEMS để phát triển khả năng hoạt động cho hệ thống cấp nước, bao gồm 4 nhà máy xử lý nước, 20 giếng nước, 40 bơm và 314 dặm đường ống nước. Sử dụng đặc tính phân tích chi phí năng lượng, hàng ngày các chi phí năng lượng được tính toán 3 giai đoạn nhu cầu theo mùa. 9 hoạt động thay thế được mô phỏng, cho thấy tiềm năng tiết kiệm chi phí hàng ngày lên đến 20%. Theo kế hoạch chi tiêu hiệu quả, Authority sẽ làm giảm chi phí tới 270.000 usd.

Theo Bentley Year In Infrastructure