Sử dụng Bentley trong đổi mới trong thiết kế trạm biến áp tại Thanh Đảo, Trung Quốc

Thanh-dao-1

 

Đường day dẫn Ningdong – Sơn Đông 6 triệu USD là đường dây truyền dẫn cao thế đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc. Mục đích của dự án này bao gồm khám phá các cách tiếp cận mới để thiết kế trạm biến áp, cải thiện độ chính xác và hiệu quả của thiết kế và lắp đặt, giảm chi phí vận hành và bảo trì.

 

Thanh-dao-2

 

Viện đã thông qua một cách tiếp cận thiết kế 3D cho lần đầu tiên bằng cách sử dụng trạm biến áp Bentley, kiến trúc Bentley, Bentley Structural Modeler, GEOPAK và MicroStation. Bentley Substation đơn giản hóa các nhiệm vụ thiết kế khớp dây nối. Mô hình 3D tích hợp đã hỗ trợ trong việc phát hiện xung đột, vật liệu take-offs và bản vẽ 2D.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Thanh-dao-1

Đường day dẫn Ningdong – Sơn Đông 6 triệu USD là đường dây truyền dẫn cao thế đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc. Mục đích của dự án này bao gồm khám phá các cách tiếp cận mới để thiết kế trạm biến áp, cải thiện độ chính xác và hiệu quả của thiết kế và lắp đặt, giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Thanh-dao-2

Viện đã thông qua một cách tiếp cận thiết kế 3D cho lần đầu tiên bằng cách sử dụng trạm biến áp Bentley, kiến trúc Bentley, Bentley Structural Modeler, GEOPAK và MicroStation. Bentley Substation đơn giản hóa các nhiệm vụ thiết kế khớp dây nối. Mô hình 3D tích hợp đã hỗ trợ trong việc phát hiện xung đột, vật liệu take-offs và bản vẽ 2D.

Theo Bentley Year In Infrastructure