Siết quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 3345/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

 

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, bùn thải phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp có chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như Cu, Cr, As, Ni, Cd,… Đặc biệt là bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các ngành nghề sản xuất, gia công kim loại.

 

quy-chuan-nuoc-thai-cong-nghiep

 

Kết quả thanh tra, kiểm tra và việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong thời gian qua cho thấy các loại bùn thải từ các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề nêu trên phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

 

Ngoài ra, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết là đa ngành nghề nên bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại với khối lượng phát sinh lớn, khó kiểm soát.

 

Trước thực tế trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các doanh nghiệp quản lý các loại bùn thải nêu trên theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

 

Nha-may-XLNT-tap-trung-viet-nam

 

Theo đó, trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất, gia công kim loại nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp phải được phân định theo quy định.

 

Đối với trường hợp chủ nguồn thải, chất thải nguy hại có khả năng tự xử lý bùn thải là chất thải nguy hại nhưng đảm bảo các thành phần nguy hại dưới ngưỡng theo quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường.

 

Theo Vietnamplus

Có thể bạn quan tâm:

Ngày 1/8 Thanh tra tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp có xả thải lớn trên cả nước

Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện cấp phép chất thải nguy hại như thế nào?

Đa Phước: hệ thống xử lý rác hiện đại bậc nhất Việt Nam

Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải tại các KCN, KCX