SewerGEMS và dự án thoát nước cho New Delhi, Ấn Độ

New-Delhi-1

 

Việc gia tăng nhanh dân số ở Ấn độ là nguyên nhân của việc chỉ có 55% dân số có sử dụng hệ thống thoát nước tập trung. Để cải thiện vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng nước sông, ban lãnh đạo Delhi đã giữ lại AECOM để phát triển một kế hoạch tổng thể thoát nước bền vững cho đến năm 2031. Dự án bao phủ một diện tích rộng lớn gồm 1.500km2, trong đó có yêu cầu phải kiểm soát được hiệu suất của 30 nhà máy xử lý nước thải và khảo sát địa hình của 2.200 khu dân cư.

 

New-Delhi-2

 

AECOM đã quyết định phát triển một hệ thống thông tin quản lý nước thải với việc tích hợp GIS để thực hiện mô hình thủy lực. Sử dụng SewerGEMS để hợp nhất các dữ liệu vào một mô hình thủy lực duy nhất, đó là nguồn dữ liệu chính xác khi được cập nhật vào hệ thống. SewerGEMS sau đó được sử dụng để xác định nguyên nhân vấn đề của các khu vực. SewerGEMS cũng đẩy nhanh việc thiết kế mạng thoát nước mới dài 7500km và liên kết nó với 1000 đến 1500km của mạng thoát nước hiện tại. Các giải pháp AECOM đã giúp giảm 2,5 người/ngày/tháng.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

New-Delhi-1

Việc gia tăng nhanh dân số ở Ấn độ là nguyên nhân của việc chỉ có 55% dân số có sử dụng hệ thống thoát nước tập trung. Để cải thiện vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng nước sông, ban lãnh đạo Delhi đã giữ lại AECOM để phát triển một kế hoạch tổng thể thoát nước bền vững cho đến năm 2031. Dự án bao phủ một diện tích rộng lớn gồm 1.500km2, trong đó có yêu cầu phải kiểm soát được hiệu suất của 30 nhà máy xử lý nước thải và khảo sát địa hình của 2.200 khu dân cư.

New-Delhi-2

AECOM đã quyết định phát triển một hệ thống thông tin quản lý nước thải với việc tích hợp GIS để thực hiện mô hình thủy lực. Sử dụng SewerGEMS để hợp nhất các dữ liệu vào một mô hình thủy lực duy nhất, đó là nguồn dữ liệu chính xác khi được cập nhật vào hệ thống. SewerGEMS sau đó được sử dụng để xác định nguyên nhân vấn đề của các khu vực. SewerGEMS cũng đẩy nhanh việc thiết kế mạng thoát nước mới dài 7500km và liên kết nó với 1000 đến 1500km của mạng thoát nước hiện tại. Các giải pháp AECOM đã giúp giảm 2,5 người/ngày/tháng.

Theo Bentley Year In Infrastructure