Series iMisff – “iMisff 5101 – Hệ thống quan trắc nước ngầm thông minh”

[ENGLISH BELOW]

❓ Để triển khai lắp đặt một trạm quan trắc nước ngầm, chủ đầu tư thường sẽ có các câu hỏi như sau:
▪️ Một trạm quan trắc nước ngầm chuẩn theo Thông tư 47 là gồm những thành phần nào?
▪️ Có thể tự lắp đặt được không?
▪️ Dựa vào tiêu chí nào để lựa chọn thiết bị phù hợp?
▪️ Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đến từ nhiều nhà cung cấp như thế nào?
…và còn nhiều những câu hỏi mà chủ đầu tư đang boăn khoăn khi quyết định đầu tư một trạm quan trắc nước ngầm.

👉 Việt An Group với kinh nghiệm lắp đặt hơn 1000 trạm quan trắc hơn 10 năm qua đã lắng nghe và thấu hiểu sự lo lắng của chủ đầu tư, đó là  lý do thúc đẩy chúng tôi đầu tư, nghiên cứu và cho ra đời 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚̆́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 𝟓𝟏𝟎𝟏.

✅ Đây là giải pháp thông minh được đóng gói toàn diện từ phần cứng đến phần mềm nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đo lường của quý chủ đầu tư. Với các đặc trưng như:
▪️ Sản phẩm được đóng gói toàn diện từ phần cứng đến phần mềm
▪️ Hệ thống quan trắc nhỏ gọn, chi phí hợp lý, vận hành tối ưu, ít bảo trì bảo dưỡng
▪️ Tủ quan trắc tự động cấp nguồn và điều khiển hệ thống quan trắc
▪️ Hệ thống bảo vệ chống sét lan truyền cho các thiết bị điện
▪️ Hệ thống quan trắc đầy đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu
▪️ Tích hợp sẵn thiết bị thu thập, lưu trữ, truyền dữ liệu
▪️ Phần mềm giám sát dữ liệu trên các nền tảng thông dụng như web, mobile, desktop, bảng led,…

Tất cả câu hỏi, sự lo lắng của chủ đầu tư được chúng tôi trả lời và cam kết trong chính giải pháp 𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 𝟓𝟏𝟎𝟏 – 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚̆́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡.

🌱 iMisff 5101, chỉ cần lắp đặt 1 lần – an tâm sử dụng mãi mãi! 🌱

𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐗𝐈𝐍 𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐀̣𝐈: https://bit.ly/36kyUwb

Mọi yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

🌳𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐀𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏🌳
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com
𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻: https://www.linkedin.com/company/viet-an-group-p/
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/VietAnGroupVN/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: https://bit.ly/31SpqpI
Thư viện tài liệuhttps://bit.ly/2We80o5


💥 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 – “𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 𝟓𝟏𝟎𝟏 – 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 & 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 💥

❓ To install a groundwater monitoring system, the investors usually ask the following questions:

▪️ What are the components of a standard groundwater monitoring system according to Circular 47?

▪️ Is it possible to install the whole system up by yourself?

▪️ Based on what criteria to choose the right equipments, devices?

▪️ How to maintain equipments from different suppliers?

…and there are many questions that investors are wondering when deciding to invest in a groundwater monitoring station.

👉 Viet An Group has the experience of installing more than 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 over the past 10 years, we had been listening and understanding the concerns of investors, which lead us to invest, research and launch the 𝗶𝗠𝗶𝘀𝗳𝗳 𝟱𝟭𝟬𝟭 – 𝗔𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 & 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺.

✅ This is a comprehensively package from hardware to software to fully meet the measurement needs of investors with these benefits:
▪️ Compact monitoring system, reasionable cost, operation with high reliability, less maintenance.
▪️ Automatic monitoring cabinets powering and controlling the monitoring system.
▪️ Lightning protection system spreading to electrical equipment.
▪️ Fully monitoring parameters as required.
▪️ Built-in integration with datalogger device and monitoring software
▪️ Data monitoring software on platforms such as web, mobile, desktop, led board,…

Now, all your questions and concerns are answered and committed by us in the 𝗶𝗠𝗶𝘀𝗳𝗳 𝟱𝟭𝟬𝟭 – 𝗔𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 & 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺.

🌱  𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 𝟓𝟏𝟎𝟏, 𝐲𝐨𝐮 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫! 🌱

𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐗𝐈𝐍 𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐀̣𝐈: https://bit.ly/36kyUwb

———————————————————

FOR CONSULTATION, PLEASE CONTACT:

🌳VIET AN GROUP🌳
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com
𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻: https://www.linkedin.com/company/viet-an-group-p/
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/VietAnGroupVN/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: https://bit.ly/31SpqpI
Thư viện tài liệuhttps://bit.ly/2We80o5