Quản lý tài sản GIS/CAD bằng Bentley tại Broward County, Florida, Mỹ

Florida-1

 

Dịch vụ hợp đồng chính xác (PCS) cung cấp các thiết kế, lắp đặt, tích hợp, bảo trì và dịch vụ quản lý tài sản cho cơ sở hạ tầng giao tiếp thông qua cáp quang. Phần mềm FiberTrak của nó tích hợp thông tin khác nhau về mạng lưới của một tổ chức và kết hợp nó vào trong một cơ sở dữ liệu sống gắn kết độc lập. PCS đã triển khai FiberTrak cho các nhu cầu vận chuyển của Broward County, Fla với tổng vốn đầu tư là 500.000 USD.

 

Florida-2

 

FiberTrak đã lập mô hình dữ liệu tài sản GIS/CAD bằng cách sử dụng Bentley như là nguồn lực cốt lõi. Hệ thống cho phép người sử dụng theo dõi tài sản cơ sở hạ tầng trong khi cung cấp khả năng xuất dữ liệu định dạng tương tác với các hoạt động liên quan và bảo trì các ứng dụng làm việc cho hệ thống vận chuyển thông minh. Sử dụng thông tin liên lạc Bentley đã giảm chi phí sản xuất PCS, cung cấp trở lại  vốn đầu  tư 25%.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Florida-1

Dịch vụ hợp đồng chính xác (PCS) cung cấp các thiết kế, lắp đặt, tích hợp, bảo trì và dịch vụ quản lý tài sản cho cơ sở hạ tầng giao tiếp thông qua cáp quang. Phần mềm FiberTrak của nó tích hợp thông tin khác nhau về mạng lưới của một tổ chức và kết hợp nó vào trong một cơ sở dữ liệu sống gắn kết độc lập. PCS đã triển khai FiberTrak cho các nhu cầu vận chuyển của Broward County, Fla với tổng vốn đầu tư là 500.000 USD.

Florida-2

FiberTrak đã lập mô hình dữ liệu tài sản GIS/CAD bằng cách sử dụng Bentley như là nguồn lực cốt lõi. Hệ thống cho phép người sử dụng theo dõi tài sản cơ sở hạ tầng trong khi cung cấp khả năng xuất dữ liệu định dạng tương tác với các hoạt động liên quan và bảo trì các ứng dụng làm việc cho hệ thống vận chuyển thông minh. Sử dụng thông tin liên lạc Bentley đã giảm chi phí sản xuất PCS, cung cấp trở lại  vốn đầu  tư 25%.

Theo Bentley Year In Infrastructure