Phát triển dự án điện tại San Antonio, Texas, Mỹ

Texas-1

 

Trạm Talley Road ở San Antonio, Texas sẽ được xây dựng năm 2011 để giảm tải lượng xuống 30 MW và hạn chế tiếp xúc với mạch hiện có từ trạm biến áp Anderson. Khu vực này đang phát triển nhanh chóng và có sẵn đất để mở rộng hơn gân ranh giới của dịch vụ năng lượng CPS.

 

Texas-2

 

Talley Road sẽ là một trạm đơn vị thứ tư với 2 máy biến áp 50MA và 4 mạch chuyển tiêu thụ. Đường truyền từ Texas Rechearch đến Media Lake được định tuyến để cung cấp dịch vụ cho trạm biến áp. CPS Energy đã sử dụng Bentley Substation cho lần đầu tiên của dự án này và hi vọng sẽ thấy được những lợi ích của thiết kế vật lý và tích hợp điện trong tương lai gần.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Texas-1

Trạm Talley Road ở San Antonio, Texas sẽ được xây dựng năm 2011 để giảm tải lượng xuống 30 MW và hạn chế tiếp xúc với mạch hiện có từ trạm biến áp Anderson. Khu vực này đang phát triển nhanh chóng và có sẵn đất để mở rộng hơn gân ranh giới của dịch vụ năng lượng CPS.

Texas-2

Talley Road sẽ là một trạm đơn vị thứ tư với 2 máy biến áp 50MA và 4 mạch chuyển tiêu thụ. Đường truyền từ Texas Rechearch đến Media Lake được định tuyến để cung cấp dịch vụ cho trạm biến áp. CPS Energy đã sử dụng Bentley Substation cho lần đầu tiên của dự án này và hi vọng sẽ thấy được những lợi ích của thiết kế vật lý và tích hợp điện trong tương lai gần.

Theo Bentley Year In Infrastructure