Phân tích hệ thống thoát nước mưa phức tạp với hồ chứa nằm dưới mức thủy triều cao tại Navi Mumbai, Ấn Độ

Mumbai-1

 

Dronagiri là một đô thị đang phát triển, và là một trong 14 thị trấn ở Navi Mumbai ở Ấn Độ. Ba nhánh sông và biển Arabian vây quanh thị trấn nầy, và 99% diện tích đất nằm dưới mực nước biển. CIDCO được giao nhiệm vụ thiết kế cơ sở hạ tầng quan trọng để quản lý lưu lượng nước mưa.

 

Mumbai-2

 

CivilStorm được sử dụng để mô hình hóa hệ thống thoát nước mưa, bao gồm lượng mưa, dòng chảy, đường ống thu gom, đường ống áp lực, hồ chứa, đường ống thoát, mương hở, cống nước. CIDCO đã xây dựng hồ chứa nước mưa trong thời gian thủy triều lên và có trận mưa lớn, và cho việc thoát nước từ các hồ này ra biển trong thời gian thủy triều xuống.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Mumbai-1

Dronagiri là một đô thị đang phát triển, và là một trong 14 thị trấn ở Navi Mumbai ở Ấn Độ. Ba nhánh sông và biển Arabian vây quanh thị trấn nầy, và 99% diện tích đất nằm dưới mực nước biển. CIDCO được giao nhiệm vụ thiết kế cơ sở hạ tầng quan trọng để quản lý lưu lượng nước mưa.

Mumbai-2

CivilStorm được sử dụng để mô hình hóa hệ thống thoát nước mưa, bao gồm lượng mưa, dòng chảy, đường ống thu gom, đường ống áp lực, hồ chứa, đường ống thoát, mương hở, cống nước. CIDCO đã xây dựng hồ chứa nước mưa trong thời gian thủy triều lên và có trận mưa lớn, và cho việc thoát nước từ các hồ này ra biển trong thời gian thủy triều xuống.

Theo Bentley Year In Infrastructure

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: