Phần mềm SCADA: Giám sát mạng lưới cấp nước

Hệ thống SCADA tại nguồn nước ra các nhà máy Cấp Nước đo: pH, Clor dư, Độ đục, Lưu lượng, Áp lực… từ xa.

Kết quả đạt được:

+ Chuẩn đoán nhanh các sự cố về mạng lưới.

+ Ghi nhận các giá trị đồng hồ tổng trực tiếp trên máy tính (không cần ra hiện trường)

+ Thiết bị có thể kết nối với hầu hết các loại đồng hồ cơ và điện từ của các hãng cung cấp trên thị trường.

+ Dữ liệu từ thiết bị tích hợp được với phần mềm Bentley WaterGEMS.

+ Định vị được vị trí thiết bị trên bản đồ số Google Map

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU