Nhận diện đường ống quan chính bằng cách sử dụng mô hình thủy lực tại Newhaven, Australia

Victoria-1

 

Là nhà cung cấp nước lớn nhất ở Victoria, Australia, Barwon Water muốn đánh giá lạc quan về các quyết định quản lý tài sản và cải tiến dịch vụ khách hàng bằng cách cải tiến mạng lưới cấp nước hiệu quả hơn. Một mục tiêu của dự án trị giá 200.000 USD này là cải tiến chất lượng dịch vụ ở khu vực 8.000 km2bằng cách tích hợp WaterGEMS với dữ liệu GIS dựa trên Oracle.

 

Victoria-2

Sử dụng WaterGEMS, Barwon Water có thể tự động tắt các phân đoạn riêng lẻ của hệ thống và xác định các tác động của mỗi lần tắt máy lên việc thực hiện. Kết quả là, Barwon Water đã nhận diện chính xác đường ống quan trọng và tránh nhận diện thủ công, tiết kiệm khoảng 2 năm làm việc và 200.000 USD.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Victoria-1

Là nhà cung cấp nước lớn nhất ở Victoria, Australia, Barwon Water muốn đánh giá lạc quan về các quyết định quản lý tài sản và cải tiến dịch vụ khách hàng bằng cách cải tiến mạng lưới cấp nước hiệu quả hơn. Một mục tiêu của dự án trị giá 200.000 USD này là cải tiến chất lượng dịch vụ ở khu vực 8.000 km2bằng cách tích hợp WaterGEMS với dữ liệu GIS dựa trên Oracle.

Victoria-2
Sử dụng WaterGEMS, Barwon Water có thể tự động tắt các phân đoạn riêng lẻ của hệ thống và xác định các tác động của mỗi lần tắt máy lên việc thực hiện. Kết quả là, Barwon Water đã nhận diện chính xác đường ống quan trọng và tránh nhận diện thủ công, tiết kiệm khoảng 2 năm làm việc và 200.000 USD.

Theo Bentley Year In Infrastructure