Nghiên cứu và xây dựng các trạm biến áp cao thế tại Herstal, Bỉ

Bi-1

 

Việc lắp đặt các tua bin gió ở khu vực gần biên giới Pháp cho thấy sự cần thiết phải thay thế các trạm biến áp điện cao áp, các trạm này đã vận chuyển nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Trạm biến áp mới 70/15KV  hiện đang được xây dựng ở vị trí của trạm cũ, trạm cũ này sẽ vẫn hoạt động cho đến khi dự án hoàn thành.

 

Bi-2

 

Elia Engineering đã tiến hành một nghiên cứu về việc cài đặt sử dụng các cộng cụ trực quan 3D để cải thiện thông tin liên lạc và có được sự chấp thuận của các bên khác nhau bao gồm các tổ chức địa phương, khu vực và quốc gia. MicroStation và Bentley Descartes được sử dụng trong dự án để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nghiên cứu.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Bi-1

Việc lắp đặt các tua bin gió ở khu vực gần biên giới Pháp cho thấy sự cần thiết phải thay thế các trạm biến áp điện cao áp, các trạm này đã vận chuyển nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Trạm biến áp mới 70/15KV  hiện đang được xây dựng ở vị trí của trạm cũ, trạm cũ này sẽ vẫn hoạt động cho đến khi dự án hoàn thành.

Bi-2

Elia Engineering đã tiến hành một nghiên cứu về việc cài đặt sử dụng các cộng cụ trực quan 3D để cải thiện thông tin liên lạc và có được sự chấp thuận của các bên khác nhau bao gồm các tổ chức địa phương, khu vực và quốc gia. MicroStation và Bentley Descartes được sử dụng trong dự án để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nghiên cứu.

Theo Bentley Year In Infrastructure