Nâng cấp mạng lưới Broadband cộng đồng tại Martin County, Florida, Mỹ

Martin County, Fla đã cho một mạng lưới khu vực đô thị thuê cáp quang để hỗ trợ cho nhu cầu dữ liệu hiện tại và tương lai của 280 cơ quan an toàn xã hội, chính phủ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Khi hợp đồng thuê gia hạn, các nhà cung cấp đã đề xuất một hợp động 5 năm tăng từ 220.000 usd trong năm đầu đến 1,2 triệu USD trong 3 năm cuối. County đã quyết định xây dựng riêng cho họ một mạng lưới fiber trong vòng 6 tháng trước khi gia hạn hợp đồng.

 

Martin-country

 

Dự án đòi hỏi 86 dăm bên ngoài nhà máy sợi quan để cài đặt, thử nghiệm. 53 vị trí được tích hợp vào trong mạng lưới băng thông và các nhà thầu đã nhận được rất ít các chi tiết về việc làm thế nào để đạt được điều này. Nhà thàu thiết kế xây dựng dành chiến thắng đã đưa ra được giải pháp tiết kiệm 25% cho chi phí dự án ngân sách.

 

Precision Contracting Services (PCS) đã sử dụng PCS FiberTrak và phần mềm truyền thông Bentley để thiết kế nhanh mạng lưới county wide. Phần mềm Bentley cho phép PCS xây dựng một mô hình chính xác có thể phù hợp với các cơ quan và các sở ở county. Quá trình cộng tác cho phép PCS đạt được cho phép tham vọng và mục đích xây dựng, hoàn thành xây dựng và chuyển đổi trước thời hạn.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Martin County, Fla đã cho một mạng lưới khu vực đô thị thuê cáp quang để hỗ trợ cho nhu cầu dữ liệu hiện tại và tương lai của 280 cơ quan an toàn xã hội, chính phủ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Khi hợp đồng thuê gia hạn, các nhà cung cấp đã đề xuất một hợp động 5 năm tăng từ 220.000 usd trong năm đầu đến 1,2 triệu USD trong 3 năm cuối. County đã quyết định xây dựng riêng cho họ một mạng lưới fiber trong vòng 6 tháng trước khi gia hạn hợp đồng.

Martin-country

Dự án đòi hỏi 86 dăm bên ngoài nhà máy sợi quan để cài đặt, thử nghiệm. 53 vị trí được tích hợp vào trong mạng lưới băng thông và các nhà thầu đã nhận được rất ít các chi tiết về việc làm thế nào để đạt được điều này. Nhà thàu thiết kế xây dựng dành chiến thắng đã đưa ra được giải pháp tiết kiệm 25% cho chi phí dự án ngân sách.

Precision Contracting Services (PCS) đã sử dụng PCS FiberTrak và phần mềm truyền thông Bentley để thiết kế nhanh mạng lưới county wide. Phần mềm Bentley cho phép PCS xây dựng một mô hình chính xác có thể phù hợp với các cơ quan và các sở ở county. Quá trình cộng tác cho phép PCS đạt được cho phép tham vọng và mục đích xây dựng, hoàn thành xây dựng và chuyển đổi trước thời hạn.

Theo Bentley Year In Infrastructure