Nâng cao năng lực của hệ thống thông tin địa lý Metepec – Mexico

Metepec

 

Với mức kinh phí đầu tư cho ngành địa chính và hệ thống GIS (SIcyG) là 1.250.000USD thì đây là là một dự án hiện đại hóa cho Metepec – Mexico để cập nhật các thông tin về bất động sản cho thành phố. SIcyG tích hợp tất cả các dữ liệu địa lý tham chiếu vào một hệ thống bản đồ duy nhất, cung cấp chính xác và minh bạch trong quản lý, khả năng phân tích và khai thác thông tin địa chính. Hệ thống bao gồm 70km2 và cung cấp tới 52 mức thông tin khác nhau.

 

Metepec-2

 

Với việc ứng dụng và phát triển MicroStation và Bently map, SIcyG xác định được các yêu cầu của người dân và cho phép các thông tin được chia sẻ giữa các tòa nhà thông qua mạng internet. Hệ thống giúp nâng cao giá trịn những tài sản không giấy tờ hoặc những khu vực bị đánh giá thấp so với giá trị thực, từ đó góp phần gia tăng doanh thu thuế hàng năm tới 22% các khu vực dân cư và 12% trong thương mại so với năm trước.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Metepec

Với mức kinh phí đầu tư cho ngành địa chính và hệ thống GIS (SIcyG) là 1.250.000USD thì đây là là một dự án hiện đại hóa cho Metepec – Mexico để cập nhật các thông tin về bất động sản cho thành phố. SIcyG tích hợp tất cả các dữ liệu địa lý tham chiếu vào một hệ thống bản đồ duy nhất, cung cấp chính xác và minh bạch trong quản lý, khả năng phân tích và khai thác thông tin địa chính. Hệ thống bao gồm 70km2 và cung cấp tới 52 mức thông tin khác nhau.

Metepec-2

Với việc ứng dụng và phát triển MicroStationBently map, SIcyG xác định được các yêu cầu của người dân và cho phép các thông tin được chia sẻ giữa các tòa nhà thông qua mạng internet. Hệ thống giúp nâng cao giá trịn những tài sản không giấy tờ hoặc những khu vực bị đánh giá thấp so với giá trị thực, từ đó góp phần gia tăng doanh thu thuế hàng năm tới 22% các khu vực dân cư và 12% trong thương mại so với năm trước.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley