MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG QUÁN LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Ngày 24-4-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (Nghị định 38) về việc quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2015.

 

Quản lý khí thải công nghiệp được quy định tại Chương VI Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu từ Điều 45 đến Điều 48, trong đó có điều 46 có quy định về việc cấp giấy phép xả thải khí thải công nghiệp như sau:

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp và cấp Giấy phép xả khí thải công nghiệp đối với các cơ sở đang hoạt động thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn, trừ trường hợp của nguồn thải có hoạt động đồng xử lý chất thải thuộc đối tượng được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, đối tượng được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường.

 

➡ Thời hạn của Giấy phép xả khí thải công nghiệp là 05 (năm) năm. Trường hợp có sự thay đổi về nguồn thải khí thải (tăng thải lượng, số lượng nguồn phát thải khí thải), cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị xem xét, cấp lại Giấy phép xả khí thải công nghiệp.

 

Việc cấp Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định đối với chủ nguồn thải khí thải công nghiệp thuộc danh mục các nguồn khí thải lưu lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Được quy định rõ trong phụ lục như sau:

 

Sản xuất phôi thép: Sản lượng lớn hơn 200.000 tấn/năm.

 

Nhiệt điện: Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên

 

Xi măng: Tất cả

 

Hóa chất và phân bón hóa học: Sản lượng lớn hơn 10.000 tấn/năm.

 

Công nghiệp sản xuất dầu mỏ: Sản lượng lớn hơn 10.000 tấn/năm.

 

Lò hơi công nghiệp: Sản lượng lớn hơn 20 tấn hơi/giờ.

 

Phu luc

 

Vậy nên theo quy định của Nghị định 38 các doanh nghiệp là đối tượng thuộc nguồn thải quy định trên nên đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc khí thải để đáp ứng yêu cầu của bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời có thể sử dụng các dữ liệu truy xuất từ trạm để làm giấy phép chủ nguồn thải cũng như giấy phép xả thải trong ngày 1/1/2018 sắp tới.’

 

Hiện nay Việt An đang là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn và lắp đặt trạm quan trắc khí thải theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp nhất!

 

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An.
Địa chỉ : 32 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 8 6296 2667 – Fax: +84 8 6296 2668
Email: sales@vietan-enviro.com
Hotline: + 84 902 970 009