Một cách tiếp cận bền vững trong truyền tải nước tại Chennai, Ấn Độ

Chennai-1

 

Dự án truyền tải nước bền vững 120.000 USD của Larsen và Toubro ở Chennai, Ấn Độ tập trung chủ yếu vào sự cận thiết phải bảo tồn và tiết kiệm năng lượng. Dựa trên mô hình thủy lực đã tạo ra cho dự án khu dân cư này, nhóm nghiên cứu đã thử một số cách tiếp cận khác nhau để lấp đầy bể nước ngầm từ nhiều lỗ khoan, sau đó tối ưu hóa mô hình thủy lực cho các thông số khác nhau.

 

Chennai-2

 

Sử dụng WaterGEMS để tạo ra mô hình thủy lực cho việc phân tích, công ty đã mô phỏng giai đoạn mở rộng theo những điều kiện khác nhau bao gồm một phân tích chi phí năng lượng. Không có sự thay đổi các yếu tố tối ưu cơ bản, nhóm dự án sử dụng các điều kiện hoạt động phù hợp cho máy bơm, kết quả là khoảng 10% máy bơm được kéo dài tuổi thọ. Việc sử dụng WaterGEMS cũng có thể tiết kiệm được khoảng 9% năng lượng.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Chennai-1

Dự án truyền tải nước bền vững 120.000 USD của Larsen và Toubro ở Chennai, Ấn Độ tập trung chủ yếu vào sự cận thiết phải bảo tồn và tiết kiệm năng lượng. Dựa trên mô hình thủy lực đã tạo ra cho dự án khu dân cư này, nhóm nghiên cứu đã thử một số cách tiếp cận khác nhau để lấp đầy bể nước ngầm từ nhiều lỗ khoan, sau đó tối ưu hóa mô hình thủy lực cho các thông số khác nhau.

Chennai-2

Sử dụng WaterGEMS để tạo ra mô hình thủy lực cho việc phân tích, công ty đã mô phỏng giai đoạn mở rộng theo những điều kiện khác nhau bao gồm một phân tích chi phí năng lượng. Không có sự thay đổi các yếu tố tối ưu cơ bản, nhóm dự án sử dụng các điều kiện hoạt động phù hợp cho máy bơm, kết quả là khoảng 10% máy bơm được kéo dài tuổi thọ. Việc sử dụng WaterGEMS cũng có thể tiết kiệm được khoảng 9% năng lượng.

Theo Bentley Year In Infrastructure