Mối nối (Hãng van AVK – Đan Mạch)

1. Mối nối mềm EE 2 đầu bát – Model 258/30

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-258-30– Nối các loại ống: Ống sắt, PVC, GRP
– Thân: thép mềm
– Đệm kín:: EPDM

Dải kích thước: 350-1200

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

2. Mối nối mềm EB socket mặt bích – Model 260/30

moi-noi-mem-eb-van-avk-dan-mach-model-260-30– Nối các loại ống: sắt, GRP, uPVC, xi măng
– Mặt bích, thân: thép mềm
– Đệm kín:: EPDM

Dải kích thước: 350-1200

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

3. Mối nối mềm BB 2 đầu mặt bích – Model 265/30

moi-noi-mem-bb-van-avk-dan-mach-model-265-30– Nối tất cả các loại ống
– Mặt bích: thép mềm
– Đệm kín:: EPDM

Dải kích thước: 300-1200

4. Mối nối mềm BB 2 đầu mặt bích – Model 265/50

moi-noi-mem-bb-van-avk-dan-mach-model-265-50– Nối tất cả các loại ống
– Mặt bích: thép mềm và SG Iron
– Đệm kín:: EPDM

Dải kích thước: 50-250

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

5. Mối nối mềm EE 2 đầu bát – Model 60/258

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-60-258– Nối các loại ống: Gang, Thép, Xi măng
– Ống lót, bulong: thép mềm
– Đệm kín: EPDM

Dải kích thước: 350-2000

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 50

Giới hạn áp suất làm việc: 25

6. Mối nối mềm chuyển bậc EE 2 đầu socket – Model 60/259

moi-noi-mem-chuyen-bac-ee-van-avk-dan-mach-model-60-259– Nối các loại ống: Gang, Thép, Xi măng
– Ống lót, bulong: thép mềm
– Đệm kín: EPDM

Dải kích thước: 350-2500

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 50

Giới hạn áp suất làm việc: 25

7. Mối nối mềm EB socket mặt bích – Model 60/260

moi-noi-mem-eb-van-avk-dan-mach-model-60-260– Nối các loại ống: Gang, Thép, Xi măng
– Mặt bích, ống lót, bulong: thép mềm
– Đệm kín: EPDM

Dải kích thước: 350-2000

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 50

Giới hạn áp suất làm việc: 25

8. Mối nối mềm BB 2 đầu mặt bích – Model 60/265

moi-noi-mem-bb-van-avk-dan-mach-model-60-265– Nối tất cả các loại ống
– Mặt bích: thép mềm
– Đệm kín: EPDM

Dải kích thước: 50-1600

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 25

9. Mối nối mềm EE 2 đầu bát – Model 601

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-601– Nối các loại ống: Gang, Thép, uPVC, Xi măng
– Độ lệch góc cho phép +-4 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín: Cao su EPDM

Dải kích thước: 40-400

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

10. Mối nối mềm chuyển bậc EE 2 đầu socket – Model 602

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-602– Nối các loại ống: Gang, Thép, uPVC, Xi măng
– Độ lệch góc cho phép +-4 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín: Cao su EPDM

Dải kích thước: 40-400

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

11. Mối nối mềm EB socket mặt bích – Model 603

moi-noi-mem-eb-van-avk-dan-mach-model-603– Dùng chung mặt bích PN10/16
– Nối các loại ống: Gang, Thép, PVC, Xi măng
– Độ lệch góc cho phép +-4 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín: Cao su EPDM

Dải kích thước: 40-400

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

12. Mối nối mềm EE 2 đầu bát – Model 621

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-621– Nối các loại ống: PE, uPVC
– Độ lệch góc cho phép +-3.5 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng RG5

Dải kích thước: 32-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

13. Mối nối mềm EB socket mặt bích – Model 623

moi-noi-mem-eb-van-avk-dan-mach-model-623– Nối các loại ống: PE, uPVC
– Độ lệch góc cho phép +-3.5 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng RG5

Dải kích thước: 40-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

14. Mối nối mềm EE 2 đầu socket – Model 631

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-631– Nối tất cả các loại ống
– Độ lệch góc cho phép +-4 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng thau đỏ và thép không gỉ

Dải kích thước: 50-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

15. Mối nối mềm chuyển bậc EE 2 đầu socket – Model 632

moi-noi-mem-ee-van-avk-dan-mach-model-632– Nối tất cả các loại ống
– Độ lệch góc cho phép +-4 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng thau đỏ và thép không gỉ

Dải kích thước: 50-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

16. Mối nối mềm EB socket mặt bích – Model 633

moi-noi-mem-eb-van-avk-dan-mach-model-633– Nối tất cả các loại ống
– Độ lệch góc cho phép +-4 độ
– Thân: Gang dẻo GGG-40
– Bulong: Thép không gỉ A2
– Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng thau đỏ và thép không gỉ

Dải kích thước: 40-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

Việt An Enviro hiện là đại lý ủy quyền của hãng van AVK – Đan Mạch.