Mô hình thủy lực tích hợp GIS bền vững tại Voorhees, New Jersey, Mỹ

Voorhees-1

 

American Water đã thực hiện dự án tích hợp mô hình thủy lực GIS này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo dưỡng mô hình thủy lực dài hạn bằng cách thiết lập thủ tục để tạo ra mối quan hệ 1:1 giữa mô hình thủy lực và GIS. Mục đích là để giảm thời gian và công sức bỏ ra để cập nhật mô hình thủy lực từ sự thay đổi liên tục của GIS, do đó các mô hình cập nhật có thể được sử dụng cho việc lập kế hoạch, thiết kế, phân tích và nghiên cứu hoạt động.

 

Voorhees-2

 

ID Modeling đã làm việc với ArcGIS và WaterGEMS để sắp xếp công việc phát triển mô hình American’s Water, cải thiện quản lý và lập bản đồ GIS/dữ liệu, chuẩn hóa mô hình dữ liệu GIS, phát triển các nguyên tắc topologic cụ thể, tạo mẫu mô hình thủy lực, và phát triển một mô hình thủy lực tích hợp GIS đầu tiên. Sau khi mọi thứ đã được hoàn thành, thủ tục để cập nhật mô hình thủy lực từ GIS mất từ 10 đến 15 phút.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Voorhees-1

American Water đã thực hiện dự án tích hợp mô hình thủy lực GIS này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo dưỡng mô hình thủy lực dài hạn bằng cách thiết lập thủ tục để tạo ra mối quan hệ 1:1 giữa mô hình thủy lực và GIS. Mục đích là để giảm thời gian và công sức bỏ ra để cập nhật mô hình thủy lực từ sự thay đổi liên tục của GIS, do đó các mô hình cập nhật có thể được sử dụng cho việc lập kế hoạch, thiết kế, phân tích và nghiên cứu hoạt động.

Voorhees-2

ID Modeling đã làm việc với ArcGISWaterGEMS để sắp xếp công việc phát triển mô hình American’s Water, cải thiện quản lý và lập bản đồ GIS/dữ liệu, chuẩn hóa mô hình dữ liệu GIS, phát triển các nguyên tắc topologic cụ thể, tạo mẫu mô hình thủy lực, và phát triển một mô hình thủy lực tích hợp GIS đầu tiên. Sau khi mọi thứ đã được hoàn thành, thủ tục để cập nhật mô hình thủy lực từ GIS mất từ 10 đến 15 phút.

Theo Bentley Year In Infrastructure