Mô hình thành phố 3D của Cagliari – Italy

Cagliari

 

Các thành phố Cagliari – Italy tiếp tục sử dụng Hyperspaces để phát triển mô hình thành phố 3D của trung tâm thành phố lịch sử. Hyperspaces đã tạo ra một mô hình kỹ thuật số sử dụng các bức ảnh mặt đất có độ phân giải cao, bao phủ một diện tích lên đến 1,5km2 với hơn 10.000 tòa nhà. Các mô hình 3D liên kết với hơn 3000 kết cấu khác nhau từ 10.000 các bức ảnh khác nhau. Hình ảnh chi tiết chính xác trong khoảng 5cm.

 

Mô hình 3D đã được kết hợp với mô hình quảng trường lịch sử, bao gồm các thiết bị phụ trợ, thực vật, các hệ thống ngầm, bên trong nhà thờ, hệ thống điện, hệ thống mái dốc. MicroStation cung cấp nhanh các dữ liệu quản lý bản đồ, các quy trình bán tự động và quản lý vật liệu tối ưu. Các tính năng xuất/nhập, xuất ra file PDF 3D tạo điều kiện thuận lợi thông tin cho các thành phố khác về dự án trị giá 150.000USD này.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Cagliari

Các thành phố Cagliari – Italy tiếp tục sử dụng Hyperspaces để phát triển mô hình thành phố 3D của trung tâm thành phố lịch sử. Hyperspaces đã tạo ra một mô hình kỹ thuật số sử dụng các bức ảnh mặt đất có độ phân giải cao, bao phủ một diện tích lên đến 1,5km2 với hơn 10.000 tòa nhà. Các mô hình 3D liên kết với hơn 3000 kết cấu khác nhau từ 10.000 các bức ảnh khác nhau. Hình ảnh chi tiết chính xác trong khoảng 5cm.

Mô hình 3D đã được kết hợp với mô hình quảng trường lịch sử, bao gồm các thiết bị phụ trợ, thực vật, các hệ thống ngầm, bên trong nhà thờ, hệ thống điện, hệ thống mái dốc. MicroStation cung cấp nhanh các dữ liệu quản lý bản đồ, các quy trình bán tự động và quản lý vật liệu tối ưu. Các tính năng xuất/nhập, xuất ra file PDF 3D tạo điều kiện thuận lợi thông tin cho các thành phố khác về dự án trị giá 150.000USD này.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley