Mô hình nước thải ở thành phố nhỏ tại Uttarpara, Ấn Độ

Uttarpara-1

 

Công ty tư vấn phát triển đã được trao giải thưởng về hợp đồng thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật 1 tỷ USD cho dự án thành phố công nghệ cao ở Uttarpara, Ấn Độ. Giai đoạn 1 liên quan đến thiết kế và kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải cho khu vực rộng 350 mẫu Anh, bao gồm cả các hố ga, trọng lực dòng chảy, dòng chảy áp lực, kênh dẫn, khu vực chứa, bơm, nhà máy xử lý.

 

Uttarpara-2

 

Các tính năng của SewerCAD như ước tính tải lượng hệ thống thoát nước vệ sinh, thủy văn, tải lượng mẫu và quan trắc dòng chảy đã giúp tiết kiệm được đáng kế thời gian bằng cách cho phép các quyết định kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn. Dự án này được thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến cân bằng môi trường và cộng đồng.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Uttarpara-1

Công ty tư vấn phát triển đã được trao giải thưởng về hợp đồng thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật 1 tỷ USD cho dự án thành phố công nghệ cao ở Uttarpara, Ấn Độ. Giai đoạn 1 liên quan đến thiết kế và kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải cho khu vực rộng 350 mẫu Anh, bao gồm cả các hố ga, trọng lực dòng chảy, dòng chảy áp lực, kênh dẫn, khu vực chứa, bơm, nhà máy xử lý.

Uttarpara-2

Các tính năng của SewerCAD như ước tính tải lượng hệ thống thoát nước vệ sinh, thủy văn, tải lượng mẫu và quan trắc dòng chảy đã giúp tiết kiệm được đáng kế thời gian bằng cách cho phép các quyết định kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn. Dự án này được thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến cân bằng môi trường và cộng đồng.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: