Mô hình dữ liệu đám mây điểm tin cậy cho quy hoạch các trạm biến áp tại Essen, Đức

Essen-1

 

Mục đích của dự án 125.000 USD ở Essen, Đức là để cung cấp các mô hình cơ sở và mặt cắt khác nhau của các trạm biến áp hiện có để dễ dàng hiển thị vị trí các bộ phận phải được tháo bỏ, các bộ phần thay thế hoặc cần tân trang lại để đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy như hệ thống phun nước hiện đại. Công nghệ quét laze 3D đã cung cấp giải pháp tốt nhất cho quá trình này.

 

Essen-2

 

Được sử dụng kết hợp với MicroStation, pointools Vortex API là công cụ lý tưởng để xử lý các bộ dữ liệu đám mây điểm mở rộng được tạo ra bởi công nghệ khảo sát. Kết quả là, công ty multiutility đã đạt được một mô hình hoàn chỉnh và các mặt cắt có thể được sử dụng cho các mục đích quy hoạch thêm.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Essen-1

Mục đích của dự án 125.000 USD ở Essen, Đức là để cung cấp các mô hình cơ sở và mặt cắt khác nhau của các trạm biến áp hiện có để dễ dàng hiển thị vị trí các bộ phận phải được tháo bỏ, các bộ phần thay thế hoặc cần tân trang lại để đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy như hệ thống phun nước hiện đại. Công nghệ quét laze 3D đã cung cấp giải pháp tốt nhất cho quá trình này.

Essen-2

Được sử dụng kết hợp với MicroStation, pointools Vortex API là công cụ lý tưởng để xử lý các bộ dữ liệu đám mây điểm mở rộng được tạo ra bởi công nghệ khảo sát. Kết quả là, công ty multiutility đã đạt được một mô hình hoàn chỉnh và các mặt cắt có thể được sử dụng cho các mục đích quy hoạch thêm.

Theo Bentley Year In Infrastructure