MicroStation với dự án tránh va chạm với động vật hoang dã trên tuyến đường SH-21, Boise, Idaho, Hoa Kỳ

Boise-1

 

Tuyến đường SH-21 gần Boise, Idaho, đã tăng đáng kể tần suất va chạm giữa các phương tiện giao thông với động vật hoang dã. Văn phòng giao thông vận tải Idaho đã triệu tập một nhóm người để tìm cách bảo vệ cho con người và động vật hoang dã. Nhóm này đã xác định rằng đường hầm dành riêng cho động vật hoang dã là cách tốt nhất đẻ giảm thiểu tỷ lệ tử vong cho động vật và cải thiện an toàn và phúc lợi cho cộng đồng.

 

Boise-2

 

Việc sử dụng MicroStation và InRoads đã cho phép văn phòng giao thông vận tải Idaho thu thập và xử lý dữ liệu khảo sát địa hình và thiết kế một liên kết dọc yêu cầu số lượng nhỏ nhất phần cần bỏ đi, lấp đầy và xây bờ chắn. Với kinh phí từ chương trình kích thích kinh tế của Mỹ cũng như một số tổ chức phi chính phủ khác, Văn phòng Giao thông vận tải Idaho đã xây dựng một hàng rào cho động vật hoang dã.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Boise-1

Tuyến đường SH-21 gần Boise, Idaho, đã tăng đáng kể tần suất va chạm giữa các phương tiện giao thông với động vật hoang dã. Văn phòng giao thông vận tải Idaho đã triệu tập một nhóm người để tìm cách bảo vệ cho con người và động vật hoang dã. Nhóm này đã xác định rằng đường hầm dành riêng cho động vật hoang dã là cách tốt nhất đẻ giảm thiểu tỷ lệ tử vong cho động vật và cải thiện an toàn và phúc lợi cho cộng đồng.

Boise-2

Việc sử dụng MicroStation và InRoads đã cho phép văn phòng giao thông vận tải Idaho thu thập và xử lý dữ liệu khảo sát địa hình và thiết kế một liên kết dọc yêu cầu số lượng nhỏ nhất phần cần bỏ đi, lấp đầy và xây bờ chắn. Với kinh phí từ chương trình kích thích kinh tế của Mỹ cũng như một số tổ chức phi chính phủ khác, Văn phòng Giao thông vận tải Idaho đã xây dựng một hàng rào cho động vật hoang dã.

Theo Bentley Year In Infrastructure