MicroStation và dự án bức tường cách âm tại công viên quốc gia Dwingelderveld – Hà Lan

Netherlands-1

 

Đường cao tốc A28 ở Hà Lan đi xuyên qua công viên quốc gia của Dwigelderveld, một diện tích rộng lớn đầm lầy đã được trồng thành rừng vào thế kỷ 19 và 20. Một dự án để lấy lại đất nông nghiệp ở phía Nam của công viên sẽ tạo ra một vùng đệm kế cận rộng nhất ở phía Tây Bắc châu Âu. Tiếng ồn của con đường sẽ được ngăn cản lại để khôi phục lại sự yên tĩnh của vùng đệm.

 

Netherlands-2

 

parklaan landschapsarchitecten đã thiết kế bức tường âm thanh trong microStation, cho phép dễ dàng thiết lập các thông số kỹ thuật và dự toán chi phí cho việc đào đắp. Đất đã được lấy từ đất nông nghiệp và được sử dụng để xây dựng bức tường cách âm dài 6km dọc theo đường cao tốc A28. Một dải sinh thái chạy ngang qua theo dạng nhấp nhô được tạo ra. Dự án 5,5 triệu Euro này đã di chuyển 800.000 m3 đất để xây dựng một bức tường cách âm tự nhiên trong công viên.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Netherlands-1

Đường cao tốc A28 ở Hà Lan đi xuyên qua công viên quốc gia của Dwigelderveld, một diện tích rộng lớn đầm lầy đã được trồng thành rừng vào thế kỷ 19 và 20. Một dự án để lấy lại đất nông nghiệp ở phía Nam của công viên sẽ tạo ra một vùng đệm kế cận rộng nhất ở phía Tây Bắc châu Âu. Tiếng ồn của con đường sẽ được ngăn cản lại để khôi phục lại sự yên tĩnh của vùng đệm.

Netherlands-2

parklaan landschapsarchitecten đã thiết kế bức tường âm thanh trong microStation, cho phép dễ dàng thiết lập các thông số kỹ thuật và dự toán chi phí cho việc đào đắp. Đất đã được lấy từ đất nông nghiệp và được sử dụng để xây dựng bức tường cách âm dài 6km dọc theo đường cao tốc A28. Một dải sinh thái chạy ngang qua theo dạng nhấp nhô được tạo ra. Dự án 5,5 triệu Euro này đã di chuyển 800.000 m3 đất để xây dựng một bức tường cách âm tự nhiên trong công viên.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley