Mạng lưới lưu giữ năng lượng nhiệt là cách để tăng điện đồng phát đưa vào lưới điện tại Berlin, Đức

Berlin-1

 

Tiêu thụ nhiên liệu của nhà máy điện có thể được giảm bằng cách sử dụng quy trình sản xuất điện đồng phát. Vattenfal Europe Warme đã thử nghiệp một cách tiếp cận khác để cải tiến hiệu quả năng lượng của các hệ thống nhiệt ở các quận. Việc tăng dần dần nhiệt độ đã làm cho nó có thể dữ trữ năng lượng trong mạng lưới nhiệt và tăng việc sản xuất điện trong suốt quá trình hoạt động kết hợp.

 

Berlin-2

 

Nhu cầu nhiệt của các nhà máy từ các trạm nồi hơi đòi hỏi tối ưu hóa quy hoạch nguồn tài nguyên do đó nhóm dự án đã phân tích cách để tăng đồng phát bằng cách thay thế các nguồn ngăng lượng cho sản xuất cao điểm mà không làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của nguồn cung cấp.

 

Giải pháp tối ưu hóa tải lượng dựa trên các phân tích nhiệt thoáng qua được thực hiện bằng Bentley sisHYD, mô hình mạng lượi nhiệt của quận được chuyển sang sản xuất năng lượng đồng phát để tối đa thời gian tiêu thụ.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Berlin-1

Tiêu thụ nhiên liệu của nhà máy điện có thể được giảm bằng cách sử dụng quy trình sản xuất điện đồng phát. Vattenfal Europe Warme đã thử nghiệp một cách tiếp cận khác để cải tiến hiệu quả năng lượng của các hệ thống nhiệt ở các quận. Việc tăng dần dần nhiệt độ đã làm cho nó có thể dữ trữ năng lượng trong mạng lưới nhiệt và tăng việc sản xuất điện trong suốt quá trình hoạt động kết hợp.

Berlin-2

Nhu cầu nhiệt của các nhà máy từ các trạm nồi hơi đòi hỏi tối ưu hóa quy hoạch nguồn tài nguyên do đó nhóm dự án đã phân tích cách để tăng đồng phát bằng cách thay thế các nguồn ngăng lượng cho sản xuất cao điểm mà không làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của nguồn cung cấp.

Giải pháp tối ưu hóa tải lượng dựa trên các phân tích nhiệt thoáng qua được thực hiện bằng Bentley sisHYD, mô hình mạng lượi nhiệt của quận được chuyển sang sản xuất năng lượng đồng phát để tối đa thời gian tiêu thụ.

Theo Bentley Year In Infrastructure