Luật tài nguyên nước (thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012)

Tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của quốc gia. Vậy nên bất cứ quốc gia nào cũng có những bộ luật riêng để bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

 

luat-tai-nguyen-nuoc

 

Tại Việt Nam, luật tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Gồm 9 chương: đưa ra những nguyên tắc và cơ chế pháp lý Tài nguyên nước.

 

download-w