Lập trình phần mềm GIS quản lý mạng lưới Điện cho Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Trần Nguyễn

Giữa tháng 6/2013, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt An (Viet An Enviro) đã bàn giao và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu GIS, phần mềm quản lý tài sản mạng lưới điện (iArcASSET for Electric) và phần mềm Bentley Map cho Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Trần Nguyễn.

Thông tin dự án như sau:

– Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Trần Nguyễn

– Dự án thuộc gói thầu: Lập trình phần mềm GIS quản lý tài sản trên mạng lưới điện và dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu GIS và phần mềm Bentley Map

– Phần mềm sử dụng: ArcGIS for Server, ArcGIS for Desktop, ArcGIS Schematic Extension của hãng Esri, Hoa Kỳ; phần mềm iArcASSET for Electric được Viet An Enviro lập trình trên công nghệ Esri, Hoa Kỳ, phần mềm Bentley Map của hãng Bentley, Hoa Kỳ

– Địa điểm triển khai dự án: tại Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Trần Nguyễn

– Thời gian thực hiện dự án: 04 tháng.

Mục đích của dự án:

– Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mạng lưới điện hiện có về cơ sở dữ liệu địa lý (GIS) theo mô hình cơ sở dữ liệu Geodatabase – Esri để phục vụ công tác xây dựng phần mềm quản lý tài sản mạng lưới điện.

– Đào tạo chuyển giao công nghệ chuẩn hóa dữ liệu GIS và phần mềm quản lý tài sản mạng lưới điện iArcASSET for Electric.

Kết luận:

– Dự án đã thiết lập cơ sở dữ liệu địa lý theo mô hình Geodatabase thống nhất, sử dụng trên phần mềm iArcASSET for Electric.

– Phần mềm đã triển khai ứng dụng cho 5 phòng ban trong công ty để quản lý và vận hành mạng lưới điện hiệu quả, nhanh chóng phát hiện các sự cố xảy ra trên mạng lưới, đồng thời cảnh báo sự cố cho tất cả các phòng ban trong công ty.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU