Lập trình phần mềm GIS quản lý mạng cấp nước cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nước Sạch – VIWACO

Trong cuối tháng 11/2013, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt An (Viet An Enviro) đã bàn giao và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu GIS, phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước (iArcASSET for Water) cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nước Sạch – VIWACO

Thông tin dự án như sau:

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nước Sạch – VIWACO

– Dự án thuộc gói thầu: Lập phần mềm GIS quản lý tài sản trên mạng lưới cấp nước và dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu GIS

– Phần mềm sử dụng:  ArcGIS for Server, ArcGIS for Desktop của hãng Esri, Hoa Kỳ; phần mềm iArcASSET for Water được lập trình trên công nghệ Esri, Hoa Kỳ

– Địa điểm triển khai dự án: tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nước Sạch – VIWACO;

– Thời gian thực hiện dự án: 04 tháng.

Mục đích của dự án:

– Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mạng lưới cấp nước hiện có về cơ sở dữ liệu địa lý (GIS) theo mô hình cơ sở dữ liệu Geodatabase – Esri để phục vụ công tác xây dựng phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước;

– Dự án đã tích hợp hệ thống Billing, SCADA hiện hữu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nước Sạch – VIWACO

– Đào tạo chuyển giao công nghệ chuẩn hóa dữ liệu GIS và phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước iArcASSET for Water.

Kết quả đạt được:

– Chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu hiện có của mạng lưới cấp nước thuộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nước Sạch – VIWACO quản lý từ các định dạng: *.dgn, *.dwg, ShapeFile, MapInfo, Esri GeoDatabase vào mô hình cơ sở dữ liệu địa lý Esri Enterprise Geodatabase, trên nền dữ liệu địa chính tỷ lệ 1: 1.000, hệ tọa độ VN-2000;

– Cơ sở dữ liệu GIS sau khi chuẩn hóa thống nhất phục vụ công tác quản lý tài sản các đối tượng thuộc mạng lưới bằng phần mềm Quản lý Tài sản trên nền công nghệ Esri;

– Ứng dụng phần mềm iArcASSET for Water  khai thác cơ sở dữ liệu GIS đã chuẩn hóa phục vụ công tác vận hành và quản lý mạng lưới, đồng thời kết nối với dữ liệu truyền về từ các thiết bị đo đếm từ xa (SCADA) để thực hiện các bài toán phân tích thống kê và kiểm soát sự cố mạng lưới cấp nước.

Kết luận:

– Dự án đã thiết lập cơ sở dữ liệu địa lý theo mô hình Geodatabase thống nhất, sử dụng được trên cả phần mềm quản lý tài sản iArcASSET for Water, phần mềm Mô hình hóa và Phân tích thủy lực Bentley WaterGEMS và tích hợp với cơ sở dữ liệu khách hàng, và hóa đơn.

– Phần mềm đã triển khai ứng dụng cho 26 cán bộ kỹ thuật trong công ty để quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, nhanh chóng phát hiện các sự cố xảy ra trên mạng lưới, đồng thời cảnh báo sự cố cho tất cả các phòng ban trong công ty.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU