Lắp đặt thiết bị đo COD cho nước thải nhà máy Bia (F&B industry)

Việt An Enviro đã ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị đo COD model Elox100 cho nước thải đầu ra của nhà máy Bia SAPPORO. Đây là thiết bị đo COD Online chuyên dùng cho nước thải có nguồn gốc đường Gluco (C-C liên kết đơn), phù hợp cho nước thải của các nhà máy Bia, nước giải khát, đường, sữa (F&B Industry) mà các phương pháp đo khác (như hấp thụ UV…) không phù hợp.

Thông tin dự án:

– Địa điểm lắp đặt: Nhà máy Bia Sapporo Việt Nam (KCN Đức Hòa 3, tỉnh Long An)

– Thiết bị đo COD Online model: Elox 100

– Hãng sản xuất thiết bị: LAR-Đức

– Thời gian hoàn thành: T9-2011

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU