Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đầu vào và đầu ra cho Nhà máy XLNT KCN Đình Vũ Hải Phòng

Khu Công nghiệp Đình Vũ (DVIZ)  có địa chỉ công ty: Tầng 5, Khu văn phòng Habour View, số 4 đường Trần Phú, TP Hải Phòng, do Công ty Liên doanh Phát triển Đình Vũ quản lý và phát triển. Công ty liên doanh là sự hợp tác hợp bền vững và kết hợp sức mạnh của các tập đoàn AIG của Mỹ, IPEM của Bỉ và Thành phố Hải Phòng nhằm phát triển bán đảo Đình Vũ thành trung tâm Công nghiệp tổng hợp hiện đại trên diện tích 945 ha.

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống tự động quan trắc chất lượng thải đầu vào và đầu ra tại nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Đình Vũ – Hải Phòng.

Thông tin dự án:

+ Địa điểm: tại đầu vào và đầu ra nhà máy XLNT KCN Đình Vũ, Hải Phòng
+ Thời gian thực hiện: 08~10 tuần.
+ Số lượng: 01 trạm.
+ Thông số quan trắc 4 thông số: COD, pH, TSS và lưu lượng kênh hở (Parameter: COD, pH, TSS and Open Channel Flow meter)

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc nước thải tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU