Không lắp đặt trạm quan trắc nước thải sẽ bị phạt bao nhiêu?

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định về việc quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định

 

Theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu quy định:

 

Các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

 

doanh-nghiep-khong-lap-dat-tram-quan-trac-nuoc-thai-bi-phat-hanh-chinh

 

Vậy nên đối với những đơn vị được quy định ở trên, nếu không lắp đặt trạm quan trắc nước thải theo quy định, tùy theo trường hợp sẽ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

 

download-w