Khảo sát, lập bản đồ và theo dõi mạng lưới truyền tải tại Jacksonville, Florida, Mỹ

Jacksonville-1

 

Network Mapping đã thực hiện một khảo sát trong mạng lưới truyền tải Jacksonville Electric Authority. Bản đồ khảo sát sẽ hỗ trợ việc quản lý, kiểm kê tài sản, điều kiện và thẩm tra tin cậy, và tuân thủ yêu cầu. Dự án 1 triệu USD đã bao phủ 685 dặm với 122 mạch trên 500 KV. Bản đồ mạng lưới đã sử dụng các dụng cụ viễn thám để có được bộ dữ liệu và hình ảnh không gian.

 

Jacksonville-2

 

Việc kết hợp MicroStation với các chức năng của CAD và các tiện ích chuyên ngành đã giàm giảm chi phí cho các gói phần mềm khác. Các công cụ của CAD được sử dụng để vẽ sơ đồ mạng lưới truyền tải và nghiên cứu đường bay. Các công cụ tạo hình ảnh LiDAR được làm việc ở trang đầu của MicroStation, cho phép việc xử ý hơn 5 terabytes dữ liệu được thực hiện trong một gói duy nhất. MicroStation được sử dụng để tạo dữ liệu đến hệ thống mục tiêu.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Jacksonville-1

Network Mapping đã thực hiện một khảo sát trong mạng lưới truyền tải Jacksonville Electric Authority. Bản đồ khảo sát sẽ hỗ trợ việc quản lý, kiểm kê tài sản, điều kiện và thẩm tra tin cậy, và tuân thủ yêu cầu. Dự án 1 triệu USD đã bao phủ 685 dặm với 122 mạch trên 500 KV. Bản đồ mạng lưới đã sử dụng các dụng cụ viễn thám để có được bộ dữ liệu và hình ảnh không gian.

Jacksonville-2

Việc kết hợp MicroStation với các chức năng của CAD và các tiện ích chuyên ngành đã giàm giảm chi phí cho các gói phần mềm khác. Các công cụ của CAD được sử dụng để vẽ sơ đồ mạng lưới truyền tải và nghiên cứu đường bay. Các công cụ tạo hình ảnh LiDAR được làm việc ở trang đầu của MicroStation, cho phép việc xử ý hơn 5 terabytes dữ liệu được thực hiện trong một gói duy nhất. MicroStation được sử dụng để tạo dữ liệu đến hệ thống mục tiêu.

Theo Bentley Year In Infrastructure