Khả năng tương tác hệ thống bởi Bentley Water tại thành phố Cabanatuan, Phillipine

Cabanatuan-1

 

Cabanatuan City Water District cung cấp khoảng 30.600 kết nối thông qua 295 km mạng lưới cấp nước sạch ở thành phố Cabanatuan, Phillipine. Khu vực trung tâm thương mại, công nghiệp, giáo dục của Cabanatuan đang tăng mạnh nhu cầu về dịch vụ nước sinh hoạt do sự gia tăng dân số.

 

Cabanatuan-2

 

Với tổng mức đầu tư là 45.000 USD, thành phố đang kết hợp các đặc tính của MicroStation Bentley và WaterGEMS để mô hình hóa hệ thống của nó. Sự kết hợp công hệ Bentley sẽ là trung tâm cho sự tích hợp hệ thống của dữ liệu không gian địa lý, kết nối mạng lưới và mô hình mạng lưới.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Cabanatuan-1

Cabanatuan City Water District cung cấp khoảng 30.600 kết nối thông qua 295 km mạng lưới cấp nước sạch ở thành phố Cabanatuan, Phillipine. Khu vực trung tâm thương mại, công nghiệp, giáo dục của Cabanatuan đang tăng mạnh nhu cầu về dịch vụ nước sinh hoạt do sự gia tăng dân số.

Cabanatuan-2

Với tổng mức đầu tư là 45.000 USD, thành phố đang kết hợp các đặc tính của MicroStation BentleyWaterGEMS để mô hình hóa hệ thống của nó. Sự kết hợp công hệ Bentley sẽ là trung tâm cho sự tích hợp hệ thống của dữ liệu không gian địa lý, kết nối mạng lưới và mô hình mạng lưới.

Theo Bentley Year In Infrastructure