Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí mục tiêu đến 2020, tầm nhìn đến 2030

Để giảm thiểu và quản lý chặt chẽ chất lượng không khí, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 985a/ QĐ – TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí (CLKK) mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần đưa ra những mục tiêu cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ khói bụi.

Quản chặt nguồn phát thải công nghiệp

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát hướng tới tăng cường công tác quản lý CLKK thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát CLKK xung quanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Để làm được điều này, trước hết là kiểm soát tốt các nguồn khí thải, tập trung vào nguồn khí thải công nghiệp, năng lượng  lớn và giao thông.

 

o-nhiem-khong-khi-khi-thai-nha-may
Khói thải từ ống khói nhà máy sản xuất thép gây ô nhiễm nhiễm môi trường

Đến năm 2020, kế hoạch đề ra phải bảo đảm 80% các cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học xử lý bụi và các khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, 80% cơ sở sản xuất xi măng, 70% cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục với các thông số theo quy chuẩn; Kiểm kê khí thải cho 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, 80% cơ sở sản xuất xi măng, 70% cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học.

 

Triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi PM10 và PM2.5 tại các nguồn thải chính tập trung vào các nguồn công nghiệp, năng lượng, giao thông và xây dựng. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu phải hoàn thành thực hiện Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố”, Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Tăng cường năng lực quốc gia về kiểm soát khí nhà kính (KNK), góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải KNK của Việt Nam.

 

Song song với kiểm soát nguồn thải, Quyết định 985a  cũng đề ra mục tiêu về theo dõi CLKK xung quanh, trong đó, phải xác định hiện trạng ô nhiễm bụi PM10 và PM2.5­ tại các đô thị đặc biệt và đô thị trực thuộc Trung ương. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát CLKK xung quanh thông qua việc tăng số lượng trạm quan trắc không khí xung quanh tự động liên tục tại các đô thị so với năm 2015 theo đúng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, giám sát thường xuyên các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thông số VOCs, HC..

Tập trung nhiều giải pháp

Để đạt được những mục tiêu quan trọng góp phần phòng ngừa và giảm thiểu phát thải ô nhiễm không khí Quyết định 985a cũng đề ra nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện. Đặc biệt, Kế hoạch tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ việc phát thải khí thải ra môi trường. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Kế hoạch này trước hết tập trung xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí; ban hành quy định pháp luật và hướng dẫn về xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng không khí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến quản lý chất lượng không khí, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải, mức phát thải khí nhà kính cho các ngành sản xuất… Giai đoạn 2019 – 2020, kế hoạch sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quy định về lắp đặt một số thiết bị quan trắc tự động liên tục, xây dựng và ban hành về hướng dẫn, đánh giá, xác định nguồn thải bụi PM10 và PM 2.5…

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được kế hoạch đề ra đó là việc phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007, tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học và đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng sử dụng nhiên liệu sinh học.

 

Bên cạnh đó, tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; đầu tư, thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; tiếp tục đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống thiết bị xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí.

 

Hiện tại, Bộ TN&MT với vai trò là cơ quan đầu mối đang khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, để triển khai KHHĐQG một cách có hiệu quả, trong thời gian tới, ông Lê Hoài Nam, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường cho rằng, bên cạnh việc sử dụng nguồn lực trong nước, Việt Nam cần sự hỗ trợ của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý CLKK, kinh nghiệm thực tiễn về kiểm soát ÔNKK, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải…; cũng như sự tham gia của các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu về quản lý CLKK nhằm ứng dụng các công cụ kỹ thuật vào quản lý CLKK. Ngoài ra, các doanh nghiệp, người dân cũng cần tích cực thực hiện các biện pháp về kiểm soát nguồn thải trong những hoạt động của mình.

 

Thụy Anh – Báo tài nguyên môi trường

 

Có thểm bạn quan tâm:

 

Đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm công nghiệp nước ta trong giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 1/8 Thanh tra tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp có xả thải lớn trên cả nước

Việt Nam đứng trước nguy cơ thành ‘thiên đường ô nhiễm’