Kế hoạch chuẩn đoán và dự phòng hoạt động cấp nước tại Porto Alergre – Brazil

Porto-1

 

Hệ thống cấp nước ở khu vực thủ đô Porto Alergre, Brazil phục vụ cho 1,2 triệu người ở 7 tỉnh. Với 321.000 điểm kết nối, tiêu thụ trung bình 4,4 triệu m3/tháng. Magna Engenharia đã triển khai một dự án chuẩn đoán và dự phòng hoạt động cho việc giảm rủi ro vỡ đường ống, ăn cắp dịch vụ và các tình huống khác.

 

Porto-2

 

Magna đã sử dụng WaterGEMS để phát triển một mô hình thủy lực cho hệ thống cáp nước dựa trên các bản đồ địa chính, khảo sát hiện trường, kiểm tra và đo lường. Mô hình đã nhận diện một số nguyên nhân của việc thất thoát nước và suy thoái, bao gồm standing nước trong hồ chứa, các van đóng và bơm làm việc quá sức. Các phương pháp sửa chữa sẽ giảm lượng nước thất thoát đến 20% và thay đổi quy trình hoạt động của bơm sẽ tiết kiệm 300.000 usd chi phí điện mỗi năm.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Porto-1

Hệ thống cấp nước ở khu vực thủ đô Porto Alergre, Brazil phục vụ cho 1,2 triệu người ở 7 tỉnh. Với 321.000 điểm kết nối, tiêu thụ trung bình 4,4 triệu m3/tháng. Magna Engenharia đã triển khai một dự án chuẩn đoán và dự phòng hoạt động cho việc giảm rủi ro vỡ đường ống, ăn cắp dịch vụ và các tình huống khác.

Porto-2

Magna đã sử dụng WaterGEMS để phát triển một mô hình thủy lực cho hệ thống cáp nước dựa trên các bản đồ địa chính, khảo sát hiện trường, kiểm tra và đo lường. Mô hình đã nhận diện một số nguyên nhân của việc thất thoát nước và suy thoái, bao gồm standing nước trong hồ chứa, các van đóng và bơm làm việc quá sức. Các phương pháp sửa chữa sẽ giảm lượng nước thất thoát đến 20% và thay đổi quy trình hoạt động của bơm sẽ tiết kiệm 300.000 usd chi phí điện mỗi năm.

Theo Bentley Year In Infrastructure

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU