Hướng dẫn thủ tục kê khai mức Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

Liên tịch của Bộ tài chính – Bộ tài nguyên và môi trường số 125/2003/TLTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12  năm 20013 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

download-w

 

2. Sửa đổi bổ sung một số điều về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

download-w

 

—————————————————————–

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An

Hotline: 0902 970 009

Email: sales@vietan-enviro.com

Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnEnviro

Youtube: https://www.youtube.com/VietanEnviro