Hiệu quả bảo vệ môi trường từ hệ thống quan trắc

Việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp ngành chức năng thuận lợi theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT).

Trước khi đi vào hoạt động, các khu, cụm công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định

 

Chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động

Công tác BVMT trên địa bàn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Bằng các công tác chuyên môn, ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ việc bảo vệ môi trường tại các DN đang hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành.

Bên cạnh đó, các đơn vị, DN trên địa bàn ngày càng nâng cao ý thức, chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật về BVMT và phối hợp chặt chẽ ngành chức năng trong việc thực hiện.

Các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp, các DN bên ngoài trước khi đi vào hoạt động bắt buộc phải có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường được ngành chức năng có thẩm quyền cấp phép, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. Những đơn vị này còn phải tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu 24/24 về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để theo dõi, kiểm tra. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc bắt buộc đối với các khu, cụm công nghiệp, các DN hoạt động bên ngoài có lưu lượng nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên.

Trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đơn vị luôn chú trọng bảo vệ môi trường. Đơn vị tiếp nhận đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những ngành nghề sử dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường. Hệ thống xử lý nước thải của khu bảo đảm xử lý toàn bộ cho các DN thứ cấp hoạt động. Rác sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại được ký hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có đầy đủ chức năng để thực hiện.

Đặc biệt, Cty chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu 24/24 về Sở TN&MT theo dõi, giám sát. Trạm quan trắc tự động giúp Cty có thể biết, nắm bắt các thông số và điều chỉnh phù hợp các tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Góp phần bảo vệ môi trường

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây. Các DN hoạt động nhận thức tầm quan trọng và phối hợp Sở trong công tác BVMT. Đối với việc lắp đặt các hệ thống quan trắc môi trường tự động, hiện nay, các tỉnh và thành phố tại Việt Nam đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc không khí tự động cố định, trạm quan trắc nước mặt tự động cố định và các màn hình led hiển thị thông tin số liệu quan trắc tự động.

Ngoài ra, còn đầu tư hệ thống giám sát các trạm xử lý nước thải tập trung trên địa bàn và sử dụng phần mềm riêng của tỉnh để theo dõi, giám sát các trạm quan trắc nước thải tự động của các khu, cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn.

Việc lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động có vai trò, ý nghĩa quan trọng, mang lại hiệu quả tích cực. Chất lượng môi trường tại những nơi chịu tác động nhiều từ hoạt động sản xuất được cải thiện, bảo đảm cho phát triển bền vững KT-XH của địa phương. Kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, giải quyết nhanh chóng các sự cố môi trường. Giám sát liên tục nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp, các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh và các nguồn phát thải khí thải lớn. Kịp thời đưa ra các biện pháp quản lý, xử lý, khắc phục các sự cố liên quan đến xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức của DN xử lý nước/khí thải, việc giám sát nước/khí thải của các nguồn thải lớn được thực hiện chặt chẽ; tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát; cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường phục vụ lập cơ sở dữ liệu về môi trường, góp phần quan trọng, nâng cao công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

——–

VIỆT AN GROUP 
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com