Giải pháp SCADA cho nhà máy

bg19

 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát.

HỆ THỐNG SCADA ĐƯỢC TÍCH HỢP NHẰM ĐÁP ỨNG CHO NHU CẦU:

1. Hiện đại hoá nhà máy trong công việc giám sát và điều khiển thiết bị

2. Thu thập dữ liệu từ các thiết bị cảm biến, điều khiển hoặc chấp hành trong dây chuyền sản xuất

3. Truyền các tín hiệu thu thập được về một hoặc nhiều trạm xử lý

4. Hiển thị, lưu trữ các dữ liệu thu thập được phục vụ cho các yêu cầu như: phân tích, tổng hợp dữ liệu, đánhgiá chất lượng, theo dõi số lượng, phát hiện sự cố, báo động, ra các quyết định xử lý và điều khiển tự động một cách kịp thời

5. Giám sát được mọi sự cố kỹ thuật nếu có, để qua đó có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại.