Giải pháp phần mềm tích hợp GIS – SCADA – Thủy lực ngành cấp nước

bg24

Hệ thống SCADA : đo đếm lưu lượng, áp lức từ xa.

 

Giá trị mang lại khi áp dụng giải pháp:

– Quản lý tập trung, dữ liệu tập trung cho toàn mạng lưới cấp nước.

– Kết nối với dữ liệu SCADA và Billing hiện hữu của mạng lưới để phân tích thất thoát nước và tối ưu hóa mạng lưới cấp nước.

– Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban liên quan (Phòng kỹ thuật, Phòng quản lý mạng lưới,
Phòng quan hệ khách hàng, Nhà máy nước…).

– Thông tin sự cố mạng lưới được nhanh chóng để phục vụ khách hàng dùng nước tốt nhất

bg25

Kết quả đạt được:

– Khoanh vùng rò rỉ bằng phần mềm

– Mô phỏng chất lượng nước

– Giúp tối ưu hóa năng lượng hoạt động của bơm

– Tự động cân chỉnh mô hình thủy lực sát với thực trạng mạng lưới cấp nước

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất giải pháp tích hợp GIS SCADAThủy lực phục vụ công tác vận hành và quản lý mạng lưới Cấp nước. Xin cảm ơn!