Giải pháp GIS cho mạng lưới truyền tải và phân phối điện

bg26

Việt An Enviro cung cấp gói giải pháp phần mềm GIS 2D/3D giúp các công ty Điện Lực quản lý toàn diện mạng lưới truyền tải và phân phối điện.

Các giải pháp mà chúng tôi đưa ra sẽ hỗ trợ chuyên gia các công ty Điện Lực xác định vấn đề và nhanh chóng giải quyết, mang đến dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng:

– Mô hình hoá đóng cắt lưới điện, tích hợp thông báo đến người sử dụng điện.

– Quản lý tài sản, vận hành, lập kế hoạch bảo dưỡng.

– Phân quyền theo chức năng quản lý và phạm vi địa lý quản lý.

– Phân tích chồng lớp GIS và phân tích hành lan an toàn điện.

– Tận dụng, khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn và định dạng khác nhau.

 

bg27

Tích hợp quy trình, nghiệp vụ quản lý

 

bg28

Tích hợp Google Earth quản lý trực quan mạng lưới điện nổi

– Mô hình mạng lưới điện theo lược đồ Schematic

– Quản lý lưới điện ngầm bằng mô hình 3D GIS Bentley Map

– Thiết kế trạm điện Bentley SubStation

– Thiết kế mạng lưới điện tối ưu Bentley Expert Designer