Giải pháp đo lường của Endress+Hauser trong nhà máy điện

Endress+Hauser đáp ứng hơn 90% giải pháp đo cho các ứng dụng trong nhà máy điện, cung cấp giải pháp tốt nhất để giảm chi phí và nâng cao hiệu năng của nhà máy điện.

bg29

Đo lưu lượng (volume/mass): trong hệ thống nước làm mát chính của nhà máy, lưu lượng nước sông đầu vào, lượng dầu tiêu thụ của hệ thống khởi động buồng đốt, khí thải ra môi trường, hệ thống khử muối.

Đo mật độ (density): trong hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống ngưng tụ thạch cao.

Đo mức (level): hệ thống than (kho than, lưu trữ than, máy nghiền than), hệ thống lò hơi (bồn ngưng tụ chính, tháp trao đổi nhiệt áp thấp, tháp trao đổi nhiệt áp cao, bồn nước cấp, lò hơi, đo mức dầu của buồng đốt, đo mức bồn amoniac (DENOx), đo mức kho bay tại bộ lọc tĩnh điện, đo mức silo vôi.

Đo áp lực: trong hệ thống hơi nước.

Đo nhiệt độ: tại hệ thống hơi nước, đường ống dầu khởi động buồng đốt.

Quan trắc chỉ tiêu chất lượng: hệ thống nước siêu sạch (pH, độ dẫn điện, oxy, silica), hệ thống khử lưu huỳnh (pH), hệ thống nước thải (pH).

bg30

Sơ đồ hoạt động của nhà máy Điện Than