Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin địa lý (IZSU) của tổng cục nước Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ

Tho-nhi-ky

 

Cơ quan nước của Izmir (IZSU) đã phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống các thông tin địa lý IZSU để lưu trữ các cơ sở dữ liệu trong một hệ dữ liệu Oracle Spatial. Hệ thống trị giá 470.000USD tương thích với nguồn dữ liệu mở GIS, cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị khác nhau, các công ty và các thành phố. Dữ liệu hiện có đã được IZSU đã được chuyển vào Oracle Spatial và nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau sẽ được chuyển sang môi trường mới.

 

Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin địa lý lưu trữ thông tin của 4.200 km đường ống dẫn nước, lắp đặt 43.770 km, 2.820 km đường ống dẫn nước thải, lắp đặt 74.720 km đường ống dẫn nước thải. Khoảng 300 nhân viên IZSU có thể truy cập dữ liệu thông qua 4 website. 21 văn phòng, chi nhánh của IZSU có thể sử dụng dữ liệu để nâng cao hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

 

Tho-Nhi-Ky-2

 

Geo Weo Publisher và ProjectWise Geospatial Management Server đã được sử dụng cho các doanh nghiệp GIS. Phần mềm Bentley về nước và nước thải đã được chỉnh sửa giao diện và chuyển đổi ngôn ngữ về tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. MicroStation VBA được sử dụng để phát triển tùy chỉnh giao diện giúp người sử dụng dễ dàng thao tác như nhập số liệu hoặc viết báo cáo. Bằng việc giảm các thao tác lặp và chuyển đổi, IZSU đã giúp giảm tới 20% thời gian làm việc của một người.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Tho-nhi-ky

Cơ quan nước của Izmir (IZSU) đã phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống các thông tin địa lý IZSU để lưu trữ các cơ sở dữ liệu trong một hệ dữ liệu Oracle Spatial. Hệ thống trị giá 470.000USD tương thích với nguồn dữ liệu mở GIS, cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị khác nhau, các công ty và các thành phố. Dữ liệu hiện có đã được IZSU đã được chuyển vào Oracle Spatial và nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau sẽ được chuyển sang môi trường mới.

Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin địa lý lưu trữ thông tin của 4.200 km đường ống dẫn nước, lắp đặt 43.770 km, 2.820 km đường ống dẫn nước thải, lắp đặt 74.720 km đường ống dẫn nước thải. Khoảng 300 nhân viên IZSU có thể truy cập dữ liệu thông qua 4 website. 21 văn phòng, chi nhánh của IZSU có thể sử dụng dữ liệu để nâng cao hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tho-Nhi-Ky-2

Geo Weo Publisher và ProjectWise Geospatial Management Server đã được sử dụng cho các doanh nghiệp GIS. Phần mềm Bentley về nước và nước thải đã được chỉnh sửa giao diện và chuyển đổi ngôn ngữ về tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. MicroStation VBA được sử dụng để phát triển tùy chỉnh giao diện giúp người sử dụng dễ dàng thao tác như nhập số liệu hoặc viết báo cáo. Bằng việc giảm các thao tác lặp và chuyển đổi, IZSU đã giúp giảm tới 20% thời gian làm việc của một người.

Theo Bentley Year In Infrastructure