Dự án quan trắc khí thải tự động – Công ty De Licacy Việt Nam

Ngày 11/02/2020, công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã ký kết hợp đồng kinh tế lắp đặt 03 trạm quan trắc khí thải tự động với công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam tại khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh tổng thể của toàn bộ dự án

Công ty De Licacy Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực dệt may và vải sợi, có trụ sở chính đặt tại Đài Loan. Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn tại thị trường tỉnh Bình Dương

Thông tin chi tiết dự án:

  • Tên dự án: Lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng khí thải tự động
  • Số lượng trạm: 03
  • Thông số quan trắc: Bụi, Lưu lượng, O2, SO2, NOx, CO, Áp suất, Nhiệt độ
  • Hệ thống camera giám sát chất lượng khí thải
  • Hệ thống lưu điện 24/24
  • Truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-BTNMT
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU