Dự án tổng thể phân tích năng lượng ở sân bay tại Dallas Fort Worth, Texas, Mỹ

Dallas-Fort-Worth-1

 

Sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth đã thuê Freese và Nichols cập nhật các mô hình cấp thoát nước cho họ và phân tích các kế hoạch cải thiện vốn để tiết kiệm chi phí có thể. Phân tích các chi phí năng lượng cho thấy việc thêm một bể chứa trên cao sẽ làm giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 51%, tiết kiệm khoảng 117.000 USD mỗi năm và biện minh cho các chi phí của bể chứa.

 

Dallas-Fort-Worth-2

 

Freese và Nichols đã sử dụng WaterGEMS và SewerGEMS để chuyển đổi, phát triển và hiệu chỉnh các mô hình hiện có. Việc chuyển đổi mô hình và các công cụ hiệu chỉnh tạo ra quá trình chi phí hiệu quả và mang lại mô hình tương thích với các sản phẩm của Bentley đã được sử dụng bởi các nhân viên kỹ thuật ở sân bay. WaterGEMS đã chứng minh việc tiết kiệm chi phí của các bể chứa trên cao, loại bỏ việc phải bơm trong thời gian có nhu cầu thấp.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Dallas-Fort-Worth-1

Sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth đã thuê Freese và Nichols cập nhật các mô hình cấp thoát nước cho họ và phân tích các kế hoạch cải thiện vốn để tiết kiệm chi phí có thể. Phân tích các chi phí năng lượng cho thấy việc thêm một bể chứa trên cao sẽ làm giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 51%, tiết kiệm khoảng 117.000 USD mỗi năm và biện minh cho các chi phí của bể chứa.

Dallas-Fort-Worth-2

Freese và Nichols đã sử dụng WaterGEMS và SewerGEMS để chuyển đổi, phát triển và hiệu chỉnh các mô hình hiện có. Việc chuyển đổi mô hình và các công cụ hiệu chỉnh tạo ra quá trình chi phí hiệu quả và mang lại mô hình tương thích với các sản phẩm của Bentley đã được sử dụng bởi các nhân viên kỹ thuật ở sân bay. WaterGEMS đã chứng minh việc tiết kiệm chi phí của các bể chứa trên cao, loại bỏ việc phải bơm trong thời gian có nhu cầu thấp.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley