Dự án quan trắc nước thải tự động – Nhà máy thủy điện Lai Châu

Cùng với thủy điện Sơn La, Lai Châu là một trong những nhà máy thủy điện lớn mà Việt An lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải trong năm nay. Hai dự án được thực hiện đồng thời và chỉ mất 15 ngày để hoàn thành lắp đặt.

Các dự án đã để lại nhiều trải nghiệm với anh em kỹ sư Việt An tại văn phòng Hà Nội, lần đầu tiên mất 9-10 tiếng và phải vượt qua nhiều đèo núi hiểm trở mới đến được địa điểm làm việc. Tuy khó khăn, nhưng các dự án hoàn thiện từng ngày và sự hài lòng của Khách Hàng là động lực để Việt An không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, vì “Chúng tôi luôn luôn làm việc vì sự Thành công của Khách Hàng, trước tiên”.

Thông tin chi tiết dự án: Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động Trạm xử lý nước lẫn dầu – Nhà máy thủy điện Lai Châu

  • Số lượng trạm: 01
  • Chỉ tiêu quan trắc: COD, TSS, pH, nhiệt độ, dầu mỡ khoáng, lưu lượng nước thải đầu vào/đầu ra
  • Truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Lai Châu đúng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT
  • Hệ thống camera và đầu thu: ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.
  • Phần mềm iLotusLand giám sát liên tục dữ liệu đo lường và kịp thời đưa ra những cảnh báo.
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU