Dự án quan trắc khí thải tự động – Nhà máy FSC Việt Nam

Nhà máy FSC Việt Nam là nhà máy sản xuất ván MDF thứ 02 của Kim Tín Group, đưa sản lượng ván MDF của tập đoàn này lên 500.000 m3/năm, chiếm 25% thị phần Việt Nam. Dự kiến năm 2020, Kim Tín Group sẽ hoàn thiện chuỗi 4 nhà máy và nâng tổng sản lượng ván MDF lên 1.200.000 m3/năm, chiếm 45% thị phần ván MDF tại Việt Nam.

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã triển khai và lắp đặt thành công hệ thống quan trắc khí thải tự động cho nhà máy FSC Việt Nam. Đây là dự án có thời gian triển khai nhanh nhất, chỉ 3 tháng bao gồm cả lắp đặt và kết nối.

Thông tin chi tiết dự án:
• Tên dự án: Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động cho nhà máy FSC Việt Nam.
• Số lượng trạm: 01
• Phương pháp lắp đặt: Đo trực tiếp In-situ.
• Thông số quan trắc: Bụi, Lưu lượng, O2, SO2, NOx, CO, Áp suất, Nhiệt độ.
• Hệ thống camera giám sát chất lượng khí thải.
• Hệ thống lưu điện 24/24.
• Truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU