Dự án quan trắc khí thải tự động – Nhà máy Formosa Taffeta Long An

Việt An đang thi công, lắp đặt và dần đi đến những bước hoàn thiện sau cùng của dự án quan trắc khí thải tự động cho nhà máy Formosa Taffeta Long An. Hệ thống quan trắc đầy đủ các chỉ tiêu và sử dụng thiết bị từ hãng #Codel (Anh Quốc), thiết bị đồng bộ cho kết quả đo có độ chính xác cao, hoạt động bền lâu, ít phải bảo trì và thay thế vật tư tiêu hao.

Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ giúp kiểm soát liên tục chất lượng khí thải đưa ra bên ngoài, chung tay cùng cơ quan nhà nước và doanh nghiệp bảo vệ môi trường.

Thông tin chi tiết dự án:
• Tên dự án: Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động cho nhà máy Formosa Taffeta Long An
• Số lượng trạm: 01
• Thông số quan trắc: Bụi tổng, Lưu lượng, O2, SO2, NOx, CO, Áp suất, Nhiệt độ
• Hệ thống camera giám sát liên tục chất lượng khí thải
• Hệ thống lưu điện 24/24
• Truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-BTNMT

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU