Dự án quan trắc khí thải tự động – Công ty Sài Gòn Petro

Đây là dự án Việt An đánh bại nhiều đối thủ trong lĩnh vực quan trắc khí thải (QTKT), vì giải quyết được bài toán: Lắp đặt thiết bị ở khu vực cháy nổ

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd) thành lập từ năm 1986, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Saigon Petro là một trong những đơn vị làm đầu mối xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, khí đốt của cả nước.

Thông tin chi tiết dự án:
• Tên dự án: Lắp đặt hệ thống QTKT tự động cho Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh
• Số lượng trạm: 01
• Phương pháp lắp đặt: Trích mẫu #Extractive
• Thông số quan trắc: Bụi, Lưu lượng, O2, SO2, NOx, CO, Áp suất, Nhiệt độ
• Hệ thống camera giám sát chất lượng khí thải
• Hệ thống lưu điện đảm bảo vận hành thiết bị trong vòng 30 phút kể từ khi có sự cố mất điện
• Truyền dữ liệu về Sở TNMT đúng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU