Dự án quản lý nước tích hợp UBC tại Vancouver, Canada

Vancouver-1

 

Được thành lập vào năm 1908, trường đại học British Columbia đào tạo 50.000 sinh viên. Khuôn viên chính của trường là 1.000 mẫu anh và có một mô hình trao giải thắng cuộc cho môi trường bền vững . Gần đây, trường đã lựa chọn Urban systems để tạo ra một dự án tổng quan nước tích hợp, việc này sẽ đáp ứng cho cam kết của trường đối với việc phát triển bền vững.

 

Vancouver-2

 

WaterGEMS, SewerGEMS, và hồ sơ ghi chép GIS đã cho phép tạo ra một framework thích ứng cho kịch bản dựa trên việc đưa ra quyết định đảm bảo cơ sở hạ tầng cấp nước vượt quá hoặc thấp hơn kích thước. Nhu cầu đỉnh điểm được giảm đi đáng kể và mô hình chính xác đã chỉ ra rằng chỉ có việc nâng cấp marginal mới có thể đáp ứng được sự tăng trưởng trong 25 năm nữa.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Vancouver-1

Được thành lập vào năm 1908, trường đại học British Columbia đào tạo 50.000 sinh viên. Khuôn viên chính của trường là 1.000 mẫu anh và có một mô hình trao giải thắng cuộc cho môi trường bền vững . Gần đây, trường đã lựa chọn Urban systems để tạo ra một dự án tổng quan nước tích hợp, việc này sẽ đáp ứng cho cam kết của trường đối với việc phát triển bền vững.

Vancouver-2

WaterGEMS, SewerGEMS, và hồ sơ ghi chép GIS đã cho phép tạo ra một framework thích ứng cho kịch bản dựa trên việc đưa ra quyết định đảm bảo cơ sở hạ tầng cấp nước vượt quá hoặc thấp hơn kích thước. Nhu cầu đỉnh điểm được giảm đi đáng kể và mô hình chính xác đã chỉ ra rằng chỉ có việc nâng cấp marginal mới có thể đáp ứng được sự tăng trưởng trong 25 năm nữa. 

Theo Bentley Year In Infrastructure