Dự án quản lý mạng lưới điện áp thấp tại Nuremberg, Đức

Nuremberg-1

 

Văn phòng thiết kế Fa.J.Brandl được ký hợp đồng để chuẩn vị các bản vẽ xây dựng cho tòa nhà quản lý/hợp phần mạng lưới điện áp thấp. Các tập file hiện tại được lưu trong AutoCAD. Các bản vẽ xây dựng được tạo ra cho các chi tiết kỹ thuật của khách hàng, và một biểu tượng khách hàng cụ thể được thực hiện.

 

Nuremberg-2

 

Các file AutoCAD được chuyển sang MicroStation do các đặc tính tương tác chức năng của chương trình. Các biển đổi này là cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu cụ thể cho việc cài đặt các thông số, màu sắc, đường và văn bản, các ký hiệu AutoCAD cụ thể được thay thế. MicroStation đã giảm tổng thời gian thiết kế xuống khoảng 30%.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Nuremberg-1

Văn phòng thiết kế Fa.J.Brandl được ký hợp đồng để chuẩn vị các bản vẽ xây dựng cho tòa nhà quản lý/hợp phần mạng lưới điện áp thấp. Các tập file hiện tại được lưu trong AutoCAD. Các bản vẽ xây dựng được tạo ra cho các chi tiết kỹ thuật của khách hàng, và một biểu tượng khách hàng cụ thể được thực hiện.

Nuremberg-2

Các file AutoCAD được chuyển sang MicroStation do các đặc tính tương tác chức năng của chương trình. Các biển đổi này là cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu cụ thể cho việc cài đặt các thông số, màu sắc, đường và văn bản, các ký hiệu AutoCAD cụ thể được thay thế. MicroStation đã giảm tổng thời gian thiết kế xuống khoảng 30%.

Theo Bentley Year In Infrastructure